دستورات و منوی زیرشاخه در ربات

چطور منوی زیر شاخه در ربات درست کنم؟؟؟ مثلا من دکمه شهر را انتخاب کردم لیست چند تا شهر را بفرستد بعد از انتخاب یک شهر عکس های آن شهر را نمایش دهد.

نمایش منوی زیرشاخه در ربات به ۲ شکل امکان پذیره :
۱ – در منوی اصلی (پایین) ربات
۲ – به صورت دکمه های شیشه ای زیر محتوای مورد نظر

اگر میخواین منوی زیر شاخه (مثلا لیست شهر ها) در کیبورد اصلی (پایین ربات) نمایش داده بشه :

اول باید محتواتون رو آماده بکنین. در اینجا مثلا محتوا شهر ها هستن. به ازای هر شهر باید یک محتوا بسازین و متن و عکس های مربوط به اون شهر رو داخل اون محتوا قرار بدین.
ساخت محتوای ربات

بعد یک دستور بسازین از نوع “منوی زیرشاخه” با عنوان مثلا “لیست شهر ها” (یا هر اسمی که دوست دارین)
ساخت دستور و منو و کیبورد در ربات تلگرامی
بعد همون دستور ساخته شده (لیست شهر ها) رو انتخاب کنین تو لیست دستورات و دکمه “دستور جدید” رو بزنین. در این حالت دستور جدید، زیر شاخه دستور قبلی ساخته میشه.
در این حالت باید به ازای هر شهر یک دستور (زیر دستور “لیست شهر ها”) بسازین، از نوع “یک محتوا” و در کادر انتخاب محتوا، اون محتوایی رو که قبلا برای اون شهر ساختین رو انتخاب کنین.

اگر میخواین منوی زیر شاخه (مثلا لیست شهر ها) به صورت دکمه های شیشه ای زیر محتوای مورد نظر نمایش داده بشه :

اول باید یک دسته بندی بسازین برای دسته بندی کردن محتوا هاتون (لیست شهر ها).
یک دسته بندی بسازین با عنوان مثلا “شهر”.
ساخت دسته بندی

بعد باید محتواتون رو آماده بکنین. در اینجا مثلا محتوا شهر ها هستن. به ازای هر شهر باید یک محتوا بسازین و متن و عکس های مربوط به اون شهر رو داخل اون محتوا قرار بدین و دسته بندی “شهر” رو هم برای هر محتوا انتخاب کنین.
ساخت محتوای ربات

بعد یک دستور بسازین از نوع “لیست محتوا” با عنوان مثلا “لیست شهر ها” (یا هر اسمی که دوست دارین) و دسته بندی “شهر” رو براش انتخاب کنین.
ساخت دستور و منو و کیبورد در ربات تلگرامی
وقتی کاربر دستور “لیست محتوا” رو اجرا بکنه، یک لیستی از شهر ها به صورت دکمه شیشه ای و صفحه بندی شده براش نمایش داده میشه.