شروع وبلاگ آموزشی دومینوبات

از این پس تمام آموزش ها و اخبار مربوط به سیستم دومینوبات از طریق این بلاگ قابل دسترسی خواهد بود.