کاربری پیشرفته دکمه شیشه ای

دکمه های شیشه ای که در زیر محتوا قرار میگیرند علاوه لینک شدن به آدرس دلخواه شما، قابلیت های پیشرفته تری هم دارند.

اجرای دستور

میتوانید به جای URL از دستورات داخل سیستمی نیز استفاده نمایید. مثلا /comX.
/com یک مقدار ثابت میباشد و X کد یک دستور در ربات شما میباشد. کد های دستورات توی لیست دستورات و کنار عنوانشون نشون داده میشن.
مثلا اگر لینک یک دکمه رو به صورت /com9 وارد کنید، با زدن این دکمه دستور شماره ۹ اجرا میشود.

در صورتی که این دستور از نوع دریافت مرحله ای باشد، میتوانید با ارسال پارامتر به این دستور محتوای یک یا چند مرحله را به صورت اتوماتیک با این پارامتر های ارسالی پر کنید.
مثال : /com9,param1,param2,param3, با اجرای این دستور ۳ مرحله اول این دستور دریافت با محتوای param1, param2, param3 پر خواهد شدو سوال مرحله ۴ از کاربر پرسیده خواهد شد.

هشدار : حداکثر طول این دستور (/com9,param1,param2,param3) 64 byte میتواند باشد، در صورتی که از این مقدار بیشتر باشد در ارسال به تلگرام با اررور مواجه خواهد شد.
هر کاراکتر ASCII (مثلا کاراکتر های انگلیسی) = ۱ byte
هر کاراکتر Unicode (مثلا فارسی) = ۱ تا ۴ byte
هر ایموجی = ۴ تا ۸ byte

یک مثال عملی برای استفاده از این مورد : فرض کنید یک دستور دریافت چند مرحله ای دارید برای ثبت سفارش محصول. فرض کنیم که مرحله اول دریافت این دستور کد محصول و مرحله دوم رنگ محصول میباشد.
فرض کنیم شما برای هر محصولتون توی ربات یک محتوا ساختین، برای هر محتوا هم یک دکمه شیشه ای قرار دادین با عنوان سفارش و یک لینک به این صورت :
محصول ۱ : /comX,1001,colorA
محصول ۲ : /comX,1002,colorB
محصول ۳ : /comX,1003,colorC
حالا اگه کاربر دستور سفارش رو به صورت مستقیم اجرا کنه تمام مراحل سفارش براش نشون داده میشه و باید کد محصول و کد رنگشو به صورت دستی وارد بکنه ولی اگه دستور سفارش رو از طریق دکمه شیشه ای مربوط به اون محتوا اجرا بکنه مراحل اول و دوم دستور سفارش به صورت اتوماتیک از طریق پارامتر های دریافتی پر میشه و کاربر اتوماتیک میره به مرحله سوم سفارش.

ارسال محتوا

میتونید به جای URL یکی از محتوا های سیستم رو مستقیما برای کاربر ارسال کنین.
برای این کار از دستور /itemX استفاده بکنید.
/item یک مقدار ثابت میباشد و X کد یک محتوا در ربات شما میباشد. کد های محتوا توی لیست محتوا نشون داده میشن.

گزینه های قابل انتخاب در مراحل دستور دریافت

در قسمت ساخت دستور دریافت گفتیم که برای نمایش سوال(متن راهنمایی) هر مرحله میتوانید به جای متن ساده ار محتوای از پیش آماده استفاده بکنید.

میتونید برای این محتوا دکمه های شیشه بسازین و به جای URL دستور رو به این صورت وارد کنید : /comID,opt,value

/com یک مقدار ثابت و ID کد دستور دریافت مورد نظر میباشد که در لیست دستورات قابل مشاهده میباشد.
opt یک مقدار ثابت است.
value مقداریست که میخواهید به عنوان جواب این مرحله از دستور دریافت استفاده بکنید.

در این صورت کاربر میتواند برای جواب دادن به این سوال به جای تایپ کردن یکی از دکمه های شیشه ای را به عنوان جواب انتخاب کند.

تغییر محتوای مرحله بعد دستور دریافت بر اساس گزینه انتخاب شده در این مرحله

فرض کنید میخواهید در دستور دریافت از کاربر “استان” و “شهر” کاربر را بپرسید، ولی نمیخواهید که کاربر این مقادیر را تایپ کند و همچنین نمیخواهید که نام همه شهر ها را لیست بکنید و میخواهید که بر اساس استان انتخاب شده فقط شهر های آن استان برای کاربر نمایش داده شود.
ابتدا برای هر استان یک محتوا بسازید و به تعداد شهر های موجود در آن استان دکمه شیشه ای بسازید.
لینک این دکمه ها مثل حال بالایی(گزینه قابل انتخاب برای مراحل دستور دریافت) خواهد بود. /comX,opt,shahr1
/comX,opt,shahr2
/comX,opt,shahr3
حالا باید یک محتوا برای لیست استان ها بسازید. لینک دکمه های شیشه ای این محتوا به این صورت خواهد بود :
/comX,opt,ostan1,itemY1
/comX,opt,ostan2,itemY2
/comX,opt,ostan3,itemY3
/com یک مقدار ثابت میباشد و X کد یک دستور در ربات شما میباشد. کد های دستورات توی لیست دستورات و کنار عنوانشون نشون داده میشن.
opt هم یک مقدار ثابت میباشد.
ostan1 و ostan2 مقادیر دلخواهی هستند که شما تایین میکنید.
item یک مقدار ثابت است و Y1 کد محتوایی است که لیست شهر های استان ostan1 در آن به صورت دکمه شیشه ای تعریف شده اند.
نکته : ترجیها از کلمات فارسی در این قسمت استفاده نکنید.