راهنمای قدم به قدم ساخت و مدیریت ربات تلگرامی

۱ – تعریف اولیه ربات در تلگرام
۲ – آشنایی با مفاهیم اولیه سیستم دومینوبات، دستور، محتوا، دسته بندی، …
۳ – تعریف ربات در سیستم دومینوبات
۴ – ساخت محتوای ربات
۵ – ساخت دستور و منو و کیبورد در ربات تلگرامی

امکانات پیشرفته در سیستم دومینوبات

ساخت اسلاید شو در ربات تلگرامی
کاربری پیشرفته دکمه شیشه ای
ساخت و مدیریت فروشگاه در ربات تلگرامی
اطلاع رسانی از دریافت محتوا یا ثبت سفارش در ربات
اطلاع رسانی اختصاصی برای هر دستور دریافت
ارسال مستقیم محتوا از ربات به کاربران، گروه ها و کانال ها
دریافت پیام از کاربران ربات
جستجوی محتوا توسط کاربر ربات
افزودن امکانات پیشرفته به سیستم با API